Budaya

KUMPULAN PANTUN KLASIK MINANGKABAU

1#
Ditiliak galang rang Koto Gadang
Bari baukia tampuak manggih
Dibawo nak rang Koto Tuo
Naiak daripado anak janjang
Mangaji daripado alif
mambilang daripado aso

2#
Cikarau di hulu aia
Diambiak sado nan mudo
Utang lamo alun dibayia
Nan baru katibo pulo

3#
Kayu kalek madang di lurah
Ditarah lalu diampaikan
Hati lakek pandang ‘lah sudah
Di Allah balun basampaikan

4#
Pancaringek jo Batang Kapeh
Tumbuah sarumpun jo batang dadok
Duri nan tumbuah tiok tangkai
Tampuo basarang tantang baniah
Ingek2 nan di ateh
Nan di bawah kok maimpok
Tirih kok datang dari lantai
Galodo kok datang dari hilia

5#
Dicampak batang cubadak
Dirandang daun ampaleh
Talang dipatah-patah
Sikujua dalam parahu
Tagak nan indak tasundak
Malenggang nan indak tapampeh
Tabalintang patah
Tabujua lalu

6#
Tidak alu sa-alu nangko
Alu tasanda di tabiang
Kok tasanda di batuang
Buliah disaok jo daun tabu
Tidak malu samalu nangko
Malu tacoreang di kaniang
Kok tacoreang di pungguang
Buliah disaok-i jo baju

7#
Ba’alah padi den nangko
Disiang tidak tasiang
Tiok disiang taganang juo
Ba’alah hati den nangko
Dirintang tidak tarintang
Tiok dirintang takana juo

8#
Dari subaliak ka sabalah
Dikili lai tapi kain
Bajaik tantang kapalonyo
Sudahlah untuang takadia Allah
Dirintang bana jo nan lain
Adiak kanduang takana juo

9#
Anak salimang salimbado
Kurang aso tigo puluah
Jan namuah dirintang mato
Mato mambao binaso tubuah

10#
Kok dikili bana tapi kain
Bagubah baukia pulo
Kain tanunan Sutan Palangai
Kok dicari bana jo nan lain
Saroman indak sarupo
Sarupo indak saparangai

11#
Kok mandi badan bak kini
Mandi ka lubuak urang Canduang
Bakusuak jo limau kapeh
Kok mati badan bak kini
Manangih tanah manganduang
Mukasuik hati alun lai lapeh

12#
Ampek angkek anak Cubadak
Kaduo Kampuang Pulasan
Ka kida ka Pakan Labuah
Bak api mamakan dadak
Di lua tidak mangasan
Di dalam hancua luluah

13#
Koto Sabab madok ka Tiku
Tiku maadok Koto Tangah
sadang indak sabalah dulu
nantikan sajo garak Allah

14#
Ramo-ramo si kumbang jati
Hinggok di rantiang madang kalek
Patah tumbuah hilang baganti
Pusako jawek bajawek

15#
Balaia biduak ka Pagai
Mambao muatan lado mudo
Di lahia kito bacarai
Di batin batamu juo

16#
Tinggi bukik dapek didaki
Lurah dalam bakalo-kalo
Urang ulik dapek dinanti
Urang anggan apo kadayo

17#
Kain batiak tabang mangirok
Unduang-unduang anak rang Bayang
Tampak Adiak darah tasirok
badan bak raso bayang-bayang

18#
Mulo diracik batimbalau
Jamua nan lapeh ka tapian
Sapakiak bunyi rang maimbau
Denai bagaluik jo rasian

19#
Taratak kotonyo tinggi
Di ujuang tanjuang babelok jalan
Sayang di anak lacuik-lacuik-i
Sayang di kampuang tingga-tinggakan

20#
Duo tigo toko di Padang
Sabuah sajo toko basi
Duo tigo bungo nan kambang
Sabuah sajo nan di hati

21#                                                                                                                                                            Putuih tali alang-alang                                                                                                             Cabiak nan tantang bingkai                                                                                                       Iduik usah mangapalang                                                                                                           Indak kayo barani pakai

22#                                                                                                                                                    Dendang duo dendang tigo                                                                                                               Pacah pariuak parandangan                                                                                                          Bia makan bia tido                                                                                                                           Asa duduak bapandangan

23#                                                                                                                                                   Kalau den raso rigo-rigonyo                                                                                                        Mandi di tabek lah den ba’a                                                                                                           Mandi bakusuak daun pulai                                                                                                             Iyo rang Canduang Bukittinggi                                                                                                    Katigo urang Ampek Angkek                                                                                                        Kok den raso nan bak nangko                                                                                                          Mati ketek lah den ba’a                                                                                                                    Saheto kapan ’lah sampai                                                                                                             Sajangka tanah ’lah jadi

24#                                                                                                                                                       Sajak den bagubalo itiak                                                                                                                    Ka Bayang‚ lah den dakikan                                                                                                            Indak den ka Pulau lai                                                                                                                       Sajak den bacarai jo Adiak                                                                                                         Sumbayang ’lah den antikan                                                                                                            Indak den ka surau lai

25#                                                                                                                                                     Kalam ’lah hari di Simabua                                                                                                                Kudo ’lah lakek palanonyo                                                                                                             Baranti sampai siang hari                                                                                                           Kalau dinanti lamo bana                                                                                                              Samalam maik dalam kubua                                                                                                               Tibo malaikaik ka mananyo                                                                                                       Bukannyo jawek nan tabari                                                                                                             Kasiah tak sampai nan takana

26#
Aua ditanam batang tumbuah
Tumbuah di parak si gumanti
Asa lah hati samo sungguah
Kariang lautan kito nanti

27#
Lah masak padi rang Koto
Diambiak ka galu-galu
Tak buliah digatok lai
Tasasak padang ka rimbo
Taantak ruweh ka buku
Tak dapek maandok lai

28#
Tahan lukah dalam sawah
Kok ditahan jan dianjak
Kok dianjak ka tanah bato
Kato samulo jan diubah
Kok diubah jan diansak
Kok diansak badan binaso

29#
Alhamdu di surek nahu
Dibaco khatib si Nur Alam
Di baliak Padang Siro

Sadang di dunia alun tantu
Di akhirat wallahu ‘alam
Musim pabilo kabasuo

30#
Mandi ka lubuak maralian
Dapeklah udang tali-tali
Mabuak dek untuang parasaian
Patang disangko pagi hari

31#
Saudah balikan tuduang
Dibao anak ka tangah sawa(h)
Cincin sudah jari lah kuduang
Inai tagiliang kuku lah tangga

32#
Hujan nan indak labek amek
Taganang aia di tuturan
Sakik nan indak sangek amek
Lakek di lapiak katiduran

33#
Sarikayo makan jo tapai
Makanan anak punai tanah
Nan kayo mukasuik sampai
Nan bansaik karam di tangah

34#
Urang Padang pai ka rimbo
Maambiak rotan dibalah-balah
Cinto surang molah ambo
Bak pisau tajam sabalah

35#
Api-api tabang ka dusun
Tibo di dusun sampai ka banto
Indak mati kanai racun
Mati digeleang suduik mato

36#
Ditabang batuang ka Sasak
Labiahnyo ka papan tundo
JIkok dilabiahi ancak-ancak
Jikok dikurangi sio-sio

37#
Salasiah ambiak dalam peti
Diambiak lalu dibantunkan
Kasiah baramuak dalam hati
Sayang dek malu mangatokan

38#
Alang-alang si Malin Deman
Bari baikua bakapalo
Siang digilo angan-angan
Malam dimabuak mimpi pulo

39#
Urang manubo bada balang
Tubo disimpan dalam peti
Aso hilang duo tabilang
Itulah adat laki-laki

40#
Urang Silungkang mambao kapeh
Urang Bantam mambao aia
Nan mancancang nan mamampeh
Nan bautang nan mambayia

41#                                                                                                                                                     Lubuak banamo tali-tali                                                                                                                   Ditubo anak rang Ulakan                                                                                                                Musuah pantang dicari-cari                                                                                                              Basuo pantang diilakkan

42#                                                                                                                                                         Hilia kureta nan barantai                                                                                                                   Baranti tantang Batu Basa                                                                                                          Banyak urang nan marasai                                                                                                                  Tibo di ambo tapek bana

43#                                                                                                                                                 Koto Lansek jo Balai Salasa                                                                                                          Lah sakabek mambali siriah                                                                                                          Alah dapek mangko manyasa                                                                                                           Daulu cameh tak ka buliah

44#                                                                                                                                                   Badarun tabuang tambuko                                                                                                          Tabang marahab ateh balai                                                                                                          Satahun tidak basuo                                                                                                                     Satapak tidak bacarai

45#                                                                                                                                                Dikali-kali urek pandan                                                                                                                     Dikali lalu ditimbuni                                                                                                                  Dikaji-kaji untuang badan                                                                                                                 Dikaji lalu ditangisi

46#                                                                                                                                                     Pitalah jo Bungo Tanjuang                                                                                                               Katigo jo Gunuang Rajo                                                                                                                  Tidak salah Bundo manganduang                                                                                                     Salah di badan buruak pinto

47#                                                                                                                                              Bangkahulu pasanyo langang                                                                                                            Dek suka tampek mambali                                                                                                            Dahulu badan den sanang                                                                                                                    Kini bak raso jadi kuli

48#                                                                                                                                                         Pado sipuluik urang Koto                                                                                                                    Elok padi Koto Tangah                                                                                                                        Pado hiduik baputiah mato                                                                                                                 Elok mati bakalang tanah

49#                                                                                                                                                     Kayu kalek madang di lurah                                                                                                        Ditarah lalu diampaikan                                                                                                               Hati lakek pandang ‘lah sudah                                                                                                        Di Allah balun basampaikan

50#                                                                                                                                                  Karuah nan bak kuah sipuik                                                                                                     Janiah nan bak kuah balam                                                                                                               Hati ‘lah bak rumin kusuik                                                                                                                  Bak banang dilando ayam

51#                                                                                                                                                   Gadang aia Sungai Panuah                                                                                                       Hanyuik sagalo daun-daun                                                                                                             Carai babulan lai mambunuah                                                                                                       Kunun carai batahun-tahun

52#                                                                                                                                                     Urang Padang lalu barampek                                                                                                     Tapijak kaki kainnyo                                                                                                                     Nan hilang indak ka dapek                                                                                                                 Cari nan lain ka gantinyo

53#                                                                                                                                                   Salasiah puan di Koto Tujuah                                                                                                  Tumbuah sarumpun jo marapalam                                                                                             Kasiah ditanam balun tumbuah                                                                                                Iman bakucak siang malam

54#                                                                                                                                                  Tampak nan dari Tanjuang Pati                                                                                                Tabukak tambang di Kinandam                                                                                                   Kasiah maracun dalam hati                                                                                                         Mambao pinyakik rindu dandam

55#                                                                                                                                                     Cincin akiak banamo akiak                                                                                                        Tagelang-gelang ateh atok                                                                                                                 Lah pueh mato mancaliak                                                                                                              Tangan nan indak dapek mangakok

56#                                                                                                                                                      Panto nan alah tapantokan                                                                                                      Bapantang balimau puruik                                                                                                                Kato nan alah takatokan                                                                                                         Bapantang diganjua suruik

57#                                                                                                                                                       Banta dahulu banta Kuantan                                                                                                     Banta kini lain ruponyo                                                                                                                       Sasa dahulu pandapatan                                                                                                                      Sasa kudian indak paguno

58#                                                                                                                                                      Pamato jatuah ka rumpuik                                                                                                              Jatuah ka rumpuik si bilang-bilang                                                                                          Sungguah di mato alah lupuik                                                                                                        Namun di hati indak ka hilang

59#                                                                                                                                                    Urang Siam pulang ka Siam                                                                                                    Basuntiang bungo kacubuang                                                                                                       Urang haniang disangko diam                                                                                                          Bagai guntiang makan di ujuang

60#                                                                                                                                                   Rumah gadang babandua perak                                                                                                   Diukia anak rajo-rajo                                                                                                                    Tagang indak kandua pun indak                                                                                            Manga-nyo tali putuih sajo

61#                                                                                                                                                   Sungai Panuah aia batumbuak                                                                                                   Babelok jalan ka Alai                                                                                                                        Angan lalu paham tatumbuak                                                                                                             Di ma kusuik kan salasai

62#                                                                                                                                                   Disakah indak tasakah                                                                                                                 Ditutuah sambia balari                                                                                                                Ditagah indak tatagah                                                                                                                    Dilapeh jo ibo hati

63#                                                                                                                                                     Kok Adiak mandi dahulu                                                                                                           Bakusuak jo daun lado                                                                                                                       Kok Adiak mati dahulu                                                                                                               Nantikan ambo di sarugo

64#                                                                                                                                                      Kayu kalek tumbuah di tabiang                                                                                                  Baurek babaniah tidak                                                                                                                      Ubek jauah pinyakik hampiang                                                                                                    Panawa sasuai tidak

65#                                                                                                                                                         Apo dirandang di kuali                                                                                                                       Bareh subarang tigo sayak                                                                                                               Apo dipandang pado kami                                                                                                               Ameh kurang guno pun tidak

66#                                                                                                                                                      Hari patang tali tarantang                                                                                                          Tangkok badak di Turawan                                                                                                            Isuak datang kini datang                                                                                                                   Aden indak mamiliah lawan

67#                                                                                                                                                        Apo guno cipuik lai                                                                                                                           Cipuik lah barangkai-rangkai                                                                                                              Apo guno hiduik lai                                                                                                                           Hiduik ka bacamin bangkai

68#                                                                                                                                                  Kain palakaik baragi suto                                                                                                              Tanunan anak rang Kubang                                                                                                           Awak bansaik ati paibo                                                                                                                   Awak tasisiah samo gadang

69#                                                                                                                                                        Jelo bajelo tali pukek                                                                                                                    Randam barandam tali lampuang                                                                                                   Mulo basuo pandang ‘lah lakek                                                                                                    Dandam barulam dalam jantuang

70#                                                                                                                                                  Taratak di hari pakan                                                                                                                    Banyak urang bajulo-julo                                                                                                             Taragak usah bapasan                                                                                                                   Dalam mimpi kito basuo

71#                                                                                                                                                  Kamumu di dalam samak                                                                                                               Jatuah sahalai salaronyo                                                                                                                  Meski ilimu satinggi tagak                                                                                                               Indak sumbayang apo gunonyo

72#                                                                                                                                                    Babunyi tabuah rang Lawang                                                                                                     Babunyi manjalang luhua                                                                                                                    Apo katenggang kabau jalang                                                                                                     Rumpuik kasiak kubangan tuhua

73#                                                                                                                                                     Abang dahulu mangko kamat                                                                                                      Takabia mangko sumbayang                                                                                                         Bacarai Allah jo Muhammat                                                                                                              Baru bacarai kasiah sayang

74#                                                                                                                                                        Pisau sirauik panjang hulu                                                                                                            Ambiak pangarek duri rotan                                                                                                           Diam di lauik ‘lah dahulu                                                                                                          Samantaro pulau balarangan

75#                                                                                                                                                       Den sangko bulek daun nipah                                                                                                      Kironyo picak bapasagi                                                                                                                     Den liek lipek tak barubah                                                                                                                  Lah dikambang tak elok lai

76#                                                                                                                                                      Urang Sumpu bajalan malam                                                                                                      Singgah sabanta di Kurinci                                                                                                              Balum tantu biduak ka karam                                                                                                      Manga nangkodoh kadiganti

77#                                                                                                                                                         Solok Salayo cawan pinggan                                                                                                            Ambiak patungkek batang padi                                                                                                     Harok dek elok cayo bulan                                                                                                             Lampu rumah dipadam

78#                                                                                                                                                      Bukik putuih jalan ka Padang                                                                                                           Den randang jaguang den hangusi                                                                                                Hukum putuih badan tabuang                                                                                                            Den pandang kampuang den tangisi

79#                                                                                                                                                   Puyuah nak urang Koto Nopan                                                                                                          Bao bapikek lah dahulu                                                                                                                 Guruah kok indak jadi hujan                                                                                                              Bumi jo langik dapek malu

80#                                                                                                                                                  Banyak hari babilang hari                                                                                                               Indak saelok hari Juma’aik                                                                                                            Banyak nabi babilang Nabi                                                                                                                Indak saelok Nabi Muhammaik

81#                                                                                                                                                 Singkarak kotonyo tinggi                                                                                                          Sumaniak mandado dulang                                                                                                              Awan bararak denai tangisi                                                                                                            Badan nan jauah dirantau urang

82#                                                                                                                                                      Anak tiuang ateh rambutan                                                                                                           Babuni batungkek paruah                                                                                                           Sapantun ajuang di lautan                                                                                                               Datang angin batulak jauah

83#                                                                                                                                                  Tarangan parang jo malarai                                                                                                        Dayang-dayang mamangku puan                                                                                        Angan-angan salamo carai                                                                                                           Bayang-bayang disangko Tuan

84#                                                                                                                                                            Lai ditimbo nan bak udang                                                                                                               Tidak karuntuang dalam rimbo                                                                                                          Lai dicinto nan bak urang                                                                                                                  Tidak ka untuang apo kadayo

85#                                                                                                                                                    Cubadak duo gantuang                                                                                                                  Sabuah panggulai maco                                                                                                                      Baru takana pado untuang                                                                                                              Tidua batilam aia mato

86#                                                                                                                                                 Bacincin partamo akiak                                                                                                                   Dibari parmato dulang                                                                                                                         Kok ingin kami di Adiak                                                                                                                    Adiak di dalam tangan urang

87#                                                                                                                                                   Kambang ‘lah bungo ribu-ribu                                                                                                      Talatak di ateh papan                                                                                                                         Tidak kuaso manangguang rindu                                                                                               Kirimkan racun kadimakan

88#                                                                                                                                                 Mandaki tabiang si Rimbun                                                                                                   Batusangka hilalang mati                                                                                                          Manangih dalam kalumun                                                                                                                 Kusuah kasah manahan hati

89#                                                                                                                                                     Pacah cawan ditimpo cawan                                                                                                        Ditimpo jo balimbiang                                                                                                                        Hati nan buliah kami tahan                                                                                                                Mato jo apo kadidindiang

90#                                                                                                                                                         Hari sadang waktu luhua                                                                                                              Ditimpo jo balimbiang                                                                                                                     Tujuah hari di dalam kubua                                                                                                           Kasiah sayang takana juo

91#                                                                                                                                                      Antaro Kaliang jo Malako                                                                                                              Bamban di sinan ditinggakan                                                                                                         Antaro kaniang dengan mato                                                                                                      Dandam di sinan ditinggakan

92#                                                                                                                                                       Daun tarap di ateh bukik                                                                                                            Tampek manjamua buah palo                                                                                                       Harap ambo bukan sadikik                                                                                                      Sabanyak rambuik di kapalo

93#                                                                                                                                                     Dahulu barambuik panjang                                                                                                                 Kini barambuik singgang bahu                                                                                                       Dahulu bakasiah sayang                                                                                                                      Kini bak cando tidak tahu

94#                                                                                                                                                     Bukan rakik sajo nan buluah                                                                                                          Buluah sarik sarumpun tigo                                                                                                             Bukan pinyakik sajo nan mambunuah                                                                                        Dandam birahi mambunuah pulo

95#                                                                                                                                                     Lubuak Basuang tabiangnyo tinggi                                                                                                  Ikan dijalo tajilapak                                                                                                                        Duduak bamanuang Tuan kini                                                                                                  Pamenan mato tidak tampak

96#                                                                                                                                                       Anak kuak di ateh sakek                                                                                                           Mamakan buah ringan-ringan                                                                                                            Kato siapo tak ka dapek                                                                                                                      ’Lah hinggok di tapak tangan

SUMBER-SUMBER:

  1. Oriental Manuscript Leidse Universiteit Bibliotheek, Cod. Or. 5925, ( pantun No. 87,88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96).—Beberapa perubahan pada ejaan.
  2. Tijdschrift Voor Indische Taal-, Land-, en Volkenkunde/1875/21/hal. 493, 503, 509, 511, ( pantun No. 82, 83,84, 85, 86)—Beberapa perubahan pada ejaan
  3. http://sukapusing.multiply.com/journal/item/81
Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s